EN | CZ
Pokud patříte ke studentům FEL ČVUT, tak tu mám pro vás pár svých výtvorů... Jsou to moje díla, takže povoluji použití pouze pro inspiraci. Nerad bych se dozvěděl, že je třeba někdo odevzdal pod svým jménem.

X36PAR - Paralelní systémy a algoritmy

Semestrální práce v C++. Zadáním je MOT - uspořádání elektromagnetů v motoru. Výpočet je založen na vygenerování a ohodnocení všech permutací n čísel. Paralelní řešení využívá MPI. Použité algoritmy: dynamickým vyvažování zátěže, výběr dárce individuálním čítačem, řezání u dna zásobníku, modifikovaný pešek k ukončení výpočtu.

X36SQL - Jazyk SQL

Semestrální práce ukazující použití relačního SQL, objektového SQL, Oracle PL/SQL a triggerů. Použité technologie jsou zajímavé, ale semestrálka je hodně pracná.

X36SWT - Softwarové technologie

Semestrální práce o emailu a spamu psaná v angličtině. Viz níže.

X36PAA - Problémy a algoritmy

Domácí úlohy, včetně poslední, která je součástí zkoušky. Zdrojáky jsou v C++.

X02F2P - Fyzika pro výpočetní techniku

Semestrálku jsem psal v angličtině - viz níže

X36NAN - Neuronové sítě a neuropočítače

seznam_cz_spam.pdf - rozpoznání spamu na základě údajů z hlavičky emailu pomocí neuronových sítí a rozhodovacích stromů

X36SCP - Styk člověka s počítačem

Návrh uživatelského rozhraní, low fidelity prototyp a testování pro aplikaci sloužící k počítačovému ovládání topení v domě.
x36scp_topeni2.pdf - závěrečná zpráva
klikací prototyp - screenshoty propojené html odkazy

X16FIM - Finanční management

zasobovani_teplem.pdf - porovnání dvou způsobů zásobování bytů teplem - NPV, RCF, malá citlivostní analýza. Napsáno docela narychlo, takže by to chtělo vylepšit.

X01MVT - Matematika pro výpočetní techniku

x01mvt_semestralka.pdf - testování hypotézy (nic moc, ale na zápočet to stačilo)
Ponaučení: pokud můžete, neberte si pana Nentvicha na cvičení. Přínosnost hodin je mizivá.

X36TJC - Technologie programování v C++

Semestrálku jsem psal celou v angličtině - viz níže

X36APS - Architektura počítačových systémů

xpk.vdlx - VLIW program, for (i=0; i<100; i++) x[i]+=k
saxpy.vdlx - VLIW program, for (i=0; i<1000; i++) y[i]=a*x[i]+y[i]

X36PJP - Programovací jazyky a překladače

x36pjp_semestralka.zip - obarvení a zarovnání kódu C++ (pan Jendele byl dobře naladěn, a tak jsem dostal plný počet)

X16EPD - Ekonomika podnikání

planovani_oslav.pdf - podnikatelský záměr firmy na Plánování oslav (sice jsem si vědom několika chyb, ale dostal jsem plnej počet)

X32PTS - Principy telekomunikačních systémů

adsl.pdf - laborka na téma přípojka ADSL

X36TIN - Teoretická informatika

Semestrální práce psaná v jazyce C. Grafový problém s názvem Budget Travel, zadání viz http://acm.uva.es/p/v2/222.html. Řešení založeno na Dijkstrově algoritmu hledání nejkratší cesty v orientovaném grafu.

X36SOJ - Strojově orientované jazyky

Semestrální práce psaná v x86 assembleru TASM. Je to jednoduchý Arkanoid ve VGA režimu ovládaný myší. Vyžaduje celoobrazovkový režim, což třeba ve Windows Vista je problém. Je třeba poladit systém nebo použít emulaci - např. DOSBox.

X36DBS - Databázové systémy

pisemka.zip - zadání druhé písemky od Halašky
dokumentace.html - semestrálka

X36LOB - Logické obvody

pisemna_zprava.html - semestrálka, konkrétně písemná zpráva

X31EO2 - Elektrické obvody 2

elementar.zip - jednoduché příklady
tezke.zip - náročnější příklady
otazky.zip
laborky.zip - 6.3.1, 6.9 a 6.11
zadani.zip - zadání příkladů a otázek, upraveno pro offline prohlížení
Moje postřehy:
Platí to samé, co jsem psal pro EO1. Ústní zkouška trvá docela dlouho, často kolem půl hoďky, a rozhodně není známka hned určena písemkou, takže se vyplatí se tu teorii naučit. Laborky většinou zkoušející vidět chtěj, ale někteří je moc nezkoumaj.

X36PJC - Programování v jazyku C++

Jednoduché šachy - konzolová aplikace, hra člověka proti počítači, základní umělá inteligence.

X02FY1 - Fyzika 1


X31EO1 - Elektrické obvody 1

priklady.zip
otazky.zip
laborky.zip - 6.4 a 6.5
zadani.zip - zadání příkladů a otázek, upraveno pro offline prohlížení

Menší rada: Písemku si dost ulehčíte kalkulačkou, která umí počítat s komplexními čísly. Důležitý je hlavně postup, až potom číselné řešení.

X36ALG - Algoritmizace

semestralka.zip - násobení matic

Samozřejmě neručim za správnost, psal jsem si to jen pro sebe. Případné chyby či komentáře pište do guestbooku.
Základ pro úspěšné studium výpočetky na FEL je server exfort. Taky se můžete kouknout na dostuduj.cz, tam se také ještě něco najde.

Myšlenka na závěr: "Neopisujte a nepoužívejte taháky, páč je to hnus!!!"
5.7.2009
Jelikož se domnívám, že velká část návštěvníků těchto stránek ovládá angličtinu, zveřejňuji zde i informace z anglické sekce...


Here you can find some of my works that I created while studying at MSOE and at CTU. There are programs that everyone can run, but there are also projects that are meant only for students of the subject or people with more than basic knowledge of computers.

X36SWT - Software Technology

A document about history and technologies behind email and spam. Techniques used by spammers and measures devised to fight spam are covered.

X02F2P - Physics 2

Simple Java applet with some GUI buttons and a computed animation. It is a simulation of a current loop in magnetic field. You can set up field, current, loop sizes and other values and see what effect it has. Source code is not really clean as I wrote it in a hurry and didn't care much.

X36TJC - Programming Technology in C++

Game of pool (like 8 ball billiard) - C++, Qt, OpenGL - working, playable, not finished, though. There's one more coolaaber posted on the page. This one is better from the programming view - better class hierarchy, cleaner code, reusable. The one down there looks better from the esthetics point of view, but the code is a mess.

CS391 - Embedded Computer System Design

Source code for HandyBoard in language for assembler. Use of line tracking kit, photo cells and LCD. Simple version - no pulse width modulation and no interrupts.

CS321 - Computer Graphics

Source codes of two of my labs. They cover basics of computer graphics - how to store simple shapes (including Bezier curves), how to do transformations (scaling, translation, rotation, perspective etc.)
Developed in C++ in Ubuntu Linux environment, using Qt libraries.

CS421 - Advanced Computer Graphics

Using OpenGL in computer graphics. The OpenGL basics and Lego Bricks lab show how to use OpenGL - viewports, clipping, moving objects, lights, fps etc. The Coolaaber is a game of pool (billiard); it is in a playable state, but it would take way more time than I had to make it a good product. The project's goal was to learn OpenGL not to create a useable software. I invested a lot of time in it, though.
Developed in C++ on Windows XP, using MFC libraries.

CS496 - Computer Networking Protocols

Simple TCP and HTTP communications in Java. The first lab - once the connection between a server and a client is established, the client can send messages, the server echoes them back. The second lab - simple http server; you can for example connect to it using your internet browser and it would return pages as normal servers do. Third lab - remote procedure calls.
Developed in Java in Windows XP.